Opleveren nieuwbouwwoning.

Een oplevering wil zeggen dat er een controle plaatsvindt op de uitgevoerde werkzaamheden. Vastgesteld wordt of deze conform de afspraken plaats hebben gevonden, of de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden voldoende is en of er geen andere gebreken zijn. Onze inspecteurs zijn opgeleid om u deskundig te adviseren en tevens een volledige inspectie uit te voeren.

Opleveren met meerwaarde.
Wat is de meerwaarde van een oplevering? Een oplevering die door ons wordt uitgevoerd levert meerwaarde in diverse vormen. Bijvoorbeeld een ventilatiemeting, veel nieuwbouwwoningen zijn voorzien van mechanische ventilatiesystemen (WTW). Deze systemen kunnen goed functioneren, maar in de praktijk zien we vaak een onthutsende status van de capaciteit wanneer deze door ons wordt nagemeten. Dit is slechts één van de basiszaken waarmee wij u onmisbare meerwaarde bieden.

Onze inspecteurs zijn voorzien van een zeer moderne uitrusting waarmee meer metingen en inspectiepunten mogelijk zijn dan bij een ´traditionele´ oplevering. Bij discussie is het bouwbesluit altijd leidend, een samenvatting van de besluiten (woningborg) zijn in het bezit van de inspecteur. Onze bouwkundigen zijn onafhankelijk en hebben geen enkele relatie of betrekking met het uitvoerende bouwbedrijf of projectontwikkelaar. Dat geeft ons alle vrijheid om kritisch te zijn.

Direct een oplevering aanvragen?

Vooroplevering.

Bij nieuwbouw zijn er vrijwel zeker een aantal gebreken die door de bouwer hersteld dienen te worden. Gemiddeld vinden de inspecteurs van Perfectkeur zelfs meer dan 25, soms ernstige, gebreken. Wij begeleiden u bij de oplevering (proces verbaal) en verzorgen middels een rapportage een gedetailleerde opgave van de geconstateerde gebreken. Hierna heeft de bouwer gelegenheid om de gebreken te herstellen, tot dit moment heeft u het recht het laatste depotbedrag niet vrij te geven.

Veelal is er voor de definitieve oplevering een zogeheten vooroplevering. Dit is het moment, meestal drie weken voor de oplevering, waarop wij u graag terzijde staan. We zien in de praktijk dat gebreken, die al tijdens de vooroplevering worden gevonden, sneller hersteld worden. Het zorgt in ieder geval voor een stuk rust, dat u als de definitieve oplevering heeft u ook echt kunt starten in uw nieuwe woning.

Direct een vooroplevering aanvragen?